Få reduceret varmeregningen i elopvarmede boliger

Boliger, hvis primære varmekilde er en varmepumpe, kan opnå en markant reduktion af elregningenDanskere, der opvarmer deres boliger med luft til luft varmepumper eller luft til vand varmepumper kan få deres elafgift nedsat, hvis de bor i en helårsbolig, der er registreret som værende elopvarmet. Det anslås, at elopvarmede boliger kan opnå en gennemsnitlig besparelse, alt efter deres årlige forbrug, på helt op til 60 %.

Det er dog vigtigt at bemærke, at reduktionen af elafgiften kun gælder for det årlige forbrug over 4000 kWh. Man anser fra Statens side, at de første 4000 kWh er normalforbruget i boliger, der opvarmes på traditionel vis.Hvor meget kan der spares?

Den præcise besparelseskoefficient ændrer sig lidt år for år. Således er reduktionen af elafgiften fra 1. maj 2018 på 83,13 øre pr. kWh inklusive moms.

Regnestykket for hvor meget man sparer med en varmepumpe som primær varmekilde ser derfor således ud.
Bruger husstanden f.eks. 10.000 kWh årligt, så skal der betales normal statsafgift på de første 4.000 kWh. På de resterende 6.000 kWh opnås reduktionen. Med en reduktion på 83,13 øre/kWh vil besparelsen se således ud: 6000 X 0,8313 = 4.987,80 kr. hvert eneste år.
Kontakt vores eksperter og få professionel rådgivning og individuelle løsningsforslag

  • Vores teknikere rådgiver dig, og udarbejder et individuelt løsningsforslag
  • Få en unik varmeløsning, med en varmepumpe der bliver tilpasset dine forhold på Ochsners fabrik i Østrig
  • Vi er med gennem hele processen - fra den indledende dimensionering til varmepumpen er i drift
  • Ochsners OTE kontrolpanel giver mulighed for ekstern indregulering fra Biovarmes tekniske konsulenter

Kontakt vores tekniske konsulenter på
info@biovarme.dk eller 65 994 995
Sådan opnås den reducerede elafgift

For at få reduceret elafgiften skal din bolig være registreret som en elopvarmet helårsbolig i BBR – Bygnings- og Boligregistret. Hvis din bolig ikke allerede er registreret som værende elopvarmet hos BBR, er det vigtigt, at du kontakter dit lokale elselskab for at få en tilmeldingsblanket til BBR.

Blanketten udfylder du og indsender til BBR-registret i din kommune. Når din bolig er registreret som værende opvarmet med elvarme, får du en godkendt blanket tilbage, som du skal sende til dit energiselskab. Husk, at den reducerede elafgift først træder i kraft, når elselskabet modtager den godkendte blanket.

  1. Indhent en ansøgningsblanket fra dit lokale elselskab
  2. Udfyld ansøgningsblanketten og send den til BBR-registret i din kommune
  3. Når du får den godkendte ansøgningsblanket tilbage fra BBR, sendes den til elselskabet
  4. På din næste elregning vil du kunne se din sænkede elafgift


Bor du i en lejebolig

Hvis du bor i en lejebolig, skal du stadig indhente og udfylde BBR-blanketten. Herefter skal ejeren eller administratoren af lejemålet godkende oplysningerne, inden du kan fremsende blanketten til BBR-registeret i din kommune og efterfølgende til elselskabet.

​​​​​​​Der kan ikke opnås reduceret elafgift for sommerhuse og fritidshuse

Mange sommerhuse og fritidshuse er opvarmet med varmepumper. Desværre gælder reglerne om reduceret elafgift ikke i disse typer boliger. Ordningen gælder kun helårsboliger.Har du nogle spørgsmål omkring reduktion af elafgiften i forbindelse med varmepumper, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 65 994 995 eller info@biovarme.dk