Hvad betyder COP-værdi og SCOP-værdi

En varmepumpes virkningsgrad måles i COP-værdi og SCOP-værdiEffektiviteten af din varmepumpe har meget stor betydning for, hvor meget strøm du skal bruge for at opvarme din bolig. Derfor er det vigtigt, at du vælger den varmepumpe, der giver den største mængde varme i forhold til den mængde strøm, varmepumpen bruger.

Varmepumpens virkningsgrad er derfor meget vigtig, for jo højere den er, jo billigere elregning får du. Virkningsgraden måles typisk i COP-værdi og SCOP-værdi.COP-værdien

COP-værdien (Coefficient of Performance) angiver forholdet mellem den mængde varme, som varmepumpen producerer, og den mængde strøm, den bruger. Jo højere værdien er, jo større er varmepumpens effektivitet og virkningsgrad.

Hvis du f.eks. har en varmepumpe, der bruger 1000 Watt elektricitet og har en COP-værdi på 4, så laver varmepumpen 4000 Watt varme.

Bemærk dog, at en COP-værdi kun gælder for en bestemt udendørs- og fremløbstemperatur. F.eks. betyder en COP-værdi på 5 ved 4/40 °C, at denne effektfaktor opnås ved en udendørstemperatur på 4 °C og en fremløbstemperatur på 40 °C.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de oplyste COP-værdier typisk er målt ved den udendørstemperatur, hvor pumpen har den største virkningsgrad. Det er oftest ved en højere udendørstemperatur end i vintermånederne, hvor behovet for varmepumpen er størst.

COP-værdien tager således ikke højde for sæsonmæssige udsving, men angiver blot en gennemsnitlig virkningsgrad for en bestemt ude- og fremløbstemperatur. Men en varmepumpes virkningsgrad ændrer sig i takt med at udetemperaturen ændrer sig. Typisk falder virkningsgraden jo koldere det bliver.

Du kan således ikke umiddelbart sammenligne COP-værdier fra to forskellige varmepumper, medmindre værdien er angivet for den samme ude- og fremløbstemperatur.
Kontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995SCOP-værdien

SCOP-værdien (Seasonal Coefficient of Performance) giver en langt mere nøjagtig fastsættelse af varmepumpens effektivitet. SCOP-værdien definerer varmepumpens gennemsnitlige virkningsgrad i løbet af året medregnet sæsonbestemte variationer i udetemperaturen. En SCOP-værdi på 5 betyder, at varmepumpen i gennemsnit, set over hele året, leverer 5 gange så meget varme som den elektriske energi, der tilføres.

SCOP-værdien udregnes ved at tage gennemsnittet af en lang række målinger, der foretages løbende hen over en fyringssæson. Der fremkommer dermed et retvisende billede af varmepumpens virkningsgrad. Du kan derfor benytte SCOP-værdien til at sammenligne de forskellige varmepumpers virkningsgrad og afgøre, hvilken varmepumpe der bedst opfylder dine behov.Har du spørgsmål omkring COP-værdier og SCOP-værdier, er du meget velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter på 65 994 995 eller på info@biovarme.dk.

Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Jørgen S. Hansen på