Alarmkode E040 på DENVIRO træpillefyr
Alarmkode E040

Vises alarmkode E040 i træpillefyrets display, kan der være flere årsager. Tjek de mulige årsager i prioriteret rækkefølge:

  1. Temperaturen ved føleren har været over 70 grader
  2. Der er manglende forbindelse mellem føler og elboks eller mellem elboks og styreboks
  3. Pillefyrets føler er defekt


1. Overhedningssikring - temperatur ved overhedning har været over 70⁰C.

Overhedningssikringen er placeret på pilletilførselsrøret.

Afhjælpning:

Når temperaturen i tilførselsrøret er faldet til ca. 50°C,  kobler føleren automatisk til igen.2. Manglende forbindelse mellem føler og elboks eller mellem elboks og styreboks

Afhjælpning:

Kontrollér ledninger fra føleren til tilslutningsstedet i elboksen


Temperatur sneglevægt
Manglende forbindelse Denviro træpillefyr

3. Defekt føler:

Afhjælpning:

Kontakt din VVS-installatør eller Biovarmes tekniske konsulenter.

Kontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995