Alarmkode E020 på DENVIRO træpillefyr
Alarmkode E020

Vises alarmkode E020 i DENVIRO træpillefyrets display, skyldes det fejl i forbindelse med reguleringsspjældet.

Der kan være flere årsager til at alarmkode E020 forekommer. Tjek mulige årsager i prioriteret rækkefølge:

  1. Nulstillingskontakten er defekt
  2. Reguleringsspjældet har sat sig fast
  3. Stepmotorudgangen er defekt
  4. Stepmotoren er defekt

1. Nulstillingskontakten er defekt

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af nulstillingskontakt, eller at kontakten eller ledningen er defekt.

Afhjælpning:

Kontrollér at nulstillingskontakten er tilsluttet korrekt i styreboksen, eller om kontakten eller ledningen er defekte.


Nulstillingskontakt er defekt
2. Reguleringsspjæld har satg sig fast

Afhjælpning:

Mens anlægget er slukket, drejes der på stepmotorens spindlel, for at sikre, at der ikke mødes modstand og at spjældet ikke støder på nogen steder
3. Stepmotorudgangen er defekt

Årsag:

Stikket har været demonteret mens hovedstrømmen har været tilsluttet.

Afhjælpning:

Hvis stepmotoren står og klikker i samme position, så skal styringsboksen skiftes.
4. Stepmotoren er defekt

Afhjælpning:

Er stepmotoren defekt, skal den skiftes - Kontakt din lokale VVS'er eller Biovarmes tekniske konsulenter.


Kontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995