Alarmkode E016 i displayet på DENVIRO træpillefyr
Alarmkode E016 - Denviro træpillefyr

Vises alarmkoden E016 i displayet på DENVIRO træpillefyret, kan der være flere årsager. Tjek de mulige årsager i prioriteret rækkefølge:

  1. Fyret kan ikke komme af med røgen
  2. Forkert iltmåling
  3. Brænderen får for mange piller
  4. Forbrændingsblæseren er defekt
  5. Brænderen skal renses


1. Fyret kan ikke komme af med røgen

Afhjælpning:

Tjek retraterensfunktion. Kan retraterne køre op og ned? Foretag evt. kedelservice​​​​​​​.2. Forkert iltmåling

Årsag:

Det kan skyldes fejlkalibrering (der er røg i kedlen under kalibrering) og/eller at iltsensoren er sodet til eller defekt . (Iltsensoren er en sliddel)

Afhjælpning:

Kalibrér iltsensoren forfra:Sluk for fyret på Tænd/Sluk knappen og afvent, at der ikke er røg i kedlen. Tænd fyret igen, se evt. vejledning for Optænding.

Se fremgangsmåde i brugermenu: Kalibrering af iltsensor3. Brænderen får for mange piller

Afhjælpning:

Tjek pilleafvejning. Følg vejledning i brugermenu: Afvejning af piller4. Forbrændingsblæseren er defekt

Afhjælpning:

Kontrol af blæser: Brænderservice5. Brænder skal renses

Årsag:

Der ligger uforbrændte piller i askeskuffen som ryger og giver lav iltmåling.

Afhjælpning:

Rens brænder. Følg evt. vejledning for Brænderservice


Kontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995