Alarmkode E015 i displayet i DENVIRO træpillefyr
Alarmkode E015

Vises alarmkoden E015 i displayet på DENVIRO træpillefyret, så skyldes det, at iltsensoren måler, at der er ild i brænderen, men røggastemperaturen er stadig under 40 grader efter 30 min.

Der kan være flere årsager til at alarmkode E015 forekommer. Tjek de mulige årsager i prioriteret rækkefølge:

  1. Defekt røggastemperatursensor eller iltsensor
  2. Fejlkalibrering


1. Defekt røggastemperatursensor eller iltsensorÅrsag:
Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af røggastemperatursensoren og/eller iltsensoren eller at en eller begge sensorer er defekte.

Afhjælpning:
Kontrollér at røggastemperatursensoren og/eller iltsensoren er korrekt tilsluttet i styreboksen eller om sensorerne er defekte.
defekt røggastemperatur-sensor eller iltsensor


2. Fejlkalibrering - der er røg i kedlen under kalibrering, eller iltsensoren er sodet tilÅrsag:
Når der er røg i kedlen, så kalibrerer iltsensoren ikke korrekt.

Afhjælpning:
Kalibrér iltsensoren forfra:
Sluk for fyret på Tænd/sluk knappen og afvent, at der ikke længere er røg i kedlen.
Tænd fyret igen.

Se fremgangsmåde i brugermenu: Kalibrering af sensor.
Kontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995