DENVIRO AlarmkoderEn guide over de foskellige alarmkoder på DENVIRO træpillefyr

Vi guider dig nemt og enkelt igennem, hvad du bør foretage dig, når dit DENVIRO pillefyr viser en alarmkode i displayetDu får en detaljeret visning af, hvad du skal foretage dig, når dit DENVIRO træpillefyr viser en alarm i displayet.

Dit DENVIRO træpillefyr er udstyret med en alarmcontroller. Ved alarm blinker ALARM symbolet, og der fremhæves en alarmkode i displayet.

Kvittér for alarm ved at trykke OK og alarmsymbolet ophører med at blinke. Alarmkoden er stadig synlig i displayet, indtil der bladres med pil OP/NED eller trykkes MENU.

Denviro - Alarm symbol på menuen

E010 alarmkode

Fejl ved kedeltemperatur-sensor

LÆS MEREE011 alarmkode

Fejl ved varmtvandstemperatur-sensor

LÆS MEREE012 alarmkode

Fejl ved fremløbstemperatur-sensor

LÆS MEREE013 alarmkode

Fejl i forbindelse med T1 rumføler

LÆS MEREE014 alarmkode

Fejl ved T2 akkumuleringstankføler

LÆS MEREE015 alarmkode

Iltsensoren måler, at der er ild i brænderen, men røggastemperaturen er stadig under 40 grader efter 30 min.

LÆS MEREE016 alarmkode

Iltprocent for lav, mindre end 2,8% i 5 min.

LÆS MEREE017 alarmkode

Fejl ved udendørsføler

LÆS MEREE018 alarmkode

Der forekommer elektrisk støj under kalibrering af iltsensor

LÆS MEREE020 alarmkode

Der er fejl ved reguleringsspjæld. (Automatisk nulstilling fejler)

LÆS MEREE040 alarmkode

Overhedningssikringen er udløst

LÆS MEREE050 alarmkode

Optænding har fejlet 3 gange

LÆS MEREAutomatisk opstart

Fejlvisning af iltniveau

LÆS MEREDisplay er gået ud

Overkogssikring har været aktiveret

LÆS MEREVideoerne viser menuindstillinger, opstart af DENVIRO fyret, brænderservice, kedelservice og tømning af askeskuffe, samt udskiftning af el-tænder.

SE VIDEOER