Softvare versionsnr.

16 Visning af softwarenr. i controlleren

Find versionsnr. i Denviro træpillefyr