Rumføler6 Indstilling/visning af T1 - rumføler


  1. Tryk på OK for at ændre setpunkt
  2. Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt
  3. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel temperatur
Rumføler - indstilling af rumtemperatur