Pillesugning - manuelt

11.2 Manuel kørsel med pilesugning(Kun aktiv hvis pillesug er installeret)

  1. Tryk på MENU for at gå til manuel kørsel
  2. Servicenøglen kommer frem
  3. Tryk OK for at starte pillesugning
  4. Servicenøglen blinker indtil pillesugningen er færdig
  5. Tryk på MENU for at vende tilbage til visning af tidspunkt for pillesugning
Manuel pillesugning på Denviro pillefyr