Pillesugning

11.1 Indstilling/visning af tidspunkt for pillesugningÆndre tidspunkt og/eller antal af pillesugning pr. dag.
(Kun aktiv, hvis pillesug er installeret)

  1. Tryk på OK for at ændre tidspunkt og/eller antal af pillesugninger pr. dag
  2. Tryk pil OP/NED for at indstille timetal
  3. Tryk på OK
  4. Tryk pil OP/NED for at indstille minuttal
  5. Tryk på OK
  6. Tryk pil OP/NED for at indstille antal pillesugninger
  7. Tryk på OK

Der skal kun indstilles ét tidspunkt. For 2 pillesugninger er intervallet 12 timer og for 3 er intervallet 8 timer osv. Default indstilling sker 1 gang pr. dag kl. 11.00. Under opstart og under rensninger foretages der ikke pillesugning

Indstilling af pillesugning på Denviro pillefyr