Pausefyring

14 Tidsangivelse for pausefyring


  1. Tryk på OK for at ændre tiden (0-90 min.)
  2. Tryk pil OP/NED for at indstille tiden
  3. Tryk på OK

Pausefyring er forudindstillet til 30 min. (Det er den tid der går inden fyret stopper, hvis kedeltemperaturen når mere end 5°C over sit setpunkt).

Tidsangivelse for pausefyring - Denviro pillefyr