Iltsensor

9 Visning af iltprocentDen aktuelle iltprocent vises

visning af iltprocent


Kalibrering af iltsensor

Skal ske inden for de første 10 min. efter opstart

Bemærk: Der må ikke være røg i kedlen ved kalibrering. Hvis anlægget har været stoppet i længere tid, anbefales det at kalibrere iltsensoren.


  1. Tryk på MENU for at gå til kalibrering af iltsensor
  2. Servicenøglen kommer frem
  3. Tryk på OK for at aktivere kalibrering og servicenøglen blinker
  4. Tryk MENU for at vende tilbage til visning af iltprocent
kalibrering af iltprocent