FremløbstemperaturIndstilling/visning af fremløbstemperatur i et DENVIRO træpillefyr med udendørsfølerÆndre setpunkt

Hvis der er tilsluttet en udendørsføler til DENVIRO pillefyret gælder nedenstående:

  1. Tryk på OK to gange for at ændre setpunkt for minimumværdi (-10°C)
  2. Tryk på pil OP/NED for at indstille setpunkt
  3. Tryk på OK to gange for at ændre setpunkt for maksimumværdi (20 ºC)
  4. Tryk på pil OP/NED for at indstille setpunkt
  5. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel fremløbstemperatur

Ved at installere en udendørsføler vil fremløbstemperaturen automatisk regulere mellem setpunkterne ved -10 °C og 20 °C.

Forudindstilling:
-10ºC = 70ºC
+20ºC = 30ºC

Fremløbstemperatur med udendørsfølerKontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995