Akku. tankføler

7 Indstillingvisning af T2 - akkumuleringstankføler


  1. Tryk på OK for at ændre setpunkt for max. beholdertemperatur (hvor fyret lukker ned)
  2. Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt
Akkumuleringstankføler


3. Tryk på OK for valg af setpunkt
4. Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt for min. beholdertemperatur (hvor fyret starter op)

Akkumuleringstankføler indstillinger


5. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel temperatur

•Akkumuleringstankføler - indstillinger