Brugermenuer

Gennemgang af menuerne på DENVIRO træpillefyr
​​​​​​​Her finder du en gennemgang af, hvordan du betjener styrepanelet/menuerne på DENVIRO træpillefyr. Gennemgangen svarer til brugermanualen, der følger med ved levering af et DENVIRO træpillefyr.Hovedmenuen vist i drift

LÆS MEREGennemgang af fremgangsmåde ved optænding

LÆS MERE1.

Indstilling af uret (hovedmenu)

LÆS MERE2.

Indstilling/visning af brugsvandstemperatur

LÆS MERE3.1

Indstilling og visning af fremløbstemperatur

LÆS MERE3.2

Indstilling/visning af fremløbstemperatur med udendørsføler

LÆS MERE4.

Indstilling/visning af kedeltemperatur

LÆS MERE5.

Visning af røggastemperatur

LÆS MERE6.

Indstilling/visning af T1 - rumføler

LÆS MERE7.

Indstilling/visning af T2 akkumuleringstankføler

LÆS MERE8.

Visning af udetemperatur

LÆS MERE9.

Visning af iltsensor

LÆS MERE10.

Indstilling/visning af tidspunkt for rens af brænderrør og røgrør

LÆS MERE11.1

Indstilling/visning af tidspunkt for pillesugning

LÆS MERE11.2

Manuel kørsel med pillesugning. Kun aktiv hvis pillesug er installeret

LÆS MERE12.

Angivelse af pillemængde i gram
(kørsel i 15 min.)

LÆS MERE13.

Manuel kørsel af doseringssnegl

LÆS MERE14.

Tidsangivelse for pausefyring

LÆS MERE15.

Indstilling af trin 1 og trin 2, varmtvandsbeholderdrift, urdrift og akkumuleringstankdrift

LÆS MERE16.

Visning af software versionsnr.

LÆS MEREGennemgang af menuindstillinger (video)

LÆS MEREVejledning i hvordan pillemængden tjekkes (video)

LÆS MEREUdførlig vejledning i rens af brænder

LÆS MERERens af kedeltop

LÆS MEREHer finder du videoer med gennemgang af betjening og vedligeholdelse

SE VIDEOERNE HERVed behov for teknisk hjælp kan du kontakte vores døgnservice hele døgnet

KONTAKT DØGNSERVICEKontakt vores tekniske konsulenter på
​​​​​​​
info@biovarme.dk eller 65 994 995