ETA HACK VR industrikedel 250 - 500 kW - Perfekt til

Den fleksible biomassekedel kan fyre med f.eks elefantgræs, flis eller træpiller

ETA HACK industrikedel / biomassekedel


Derfor skal du vælge en ETA HACK VR biomassekedel

 • Kedlens styring gør, at afbrændingen kan reguleres langt mere præcist, end hvad der hidtil har været muligt. Parametre som f.eks. røggastemperatur og iltprocent kan tilpasses nøjagtigt til brændslets egenskaber - hvad end det er flis, elefantgræs, piller eller noget helt fjerde man fyrer med
 • Høj virkningsgrad på 93% og en emissionsværdi der er langt under den tilladte grænseværdi
 • Patenteret étkammer cellesluse der sikrer den højeste tilbagebrandssikkerhed
 • En kniv i celleslusen skærer resttræ i mindre stykker
 • Højeffektiv røggassuger giver en høj energieffektivitet
 • Stort forbrændingskammer med trapperist øger anlæggets samlede virkningsgrad
 • Mulighed for automatisk fjernelse af aske og fuldautomatisk rensning af varmevekslerens overflader
 • integreret multicyklon der sørger for ekstremt lave støvemissioner
 • Udstyret med sugeenhed, der gør kedelplacering uafhængig af brændsellagerets placering
 • Fuld kontrol over alle funktioner og komponenter via ETAtouch styring, der kan kobles til Internettet og styres på PC, smartphone og tablet
 • Solid konstruktion - komponenter af høj kvalitet sikrer problemfri drift og lang levetid


ETA industrikedlen er en ideel varmeløsning til bl.a.

 • Erhvervsvirksomheder
 • Landbrugsejendomme og herregårde
 • Skoler og kommunale institutioner
 • Forlystelsesparker
 • Gartnerier og værksteder


ETA HACK VR biomassekedlen er østrigsk topkvalitet - udstyret med den nyeste teknologi

ETA kedlen er konstrueret med den mest moderne styringsteknik, f.eks. undertryks- og lambdaregulering, overvågning af temperaturen i forbrændingskammeret, permanent styret røggasrecirkulation, kombineret med en yderst effektiv forbrændingsteknik, pålidelig brændselsforsyning og integreret multicyklonstøvudskiller. Det betyder, at vi med denne østrigske biomassekedel kan tilbyde den højeste virkningsgrad og brugerkomfort ved lavest mulige emissioner. Det gør fyringen både mere omkostningseffektiv og mere miljøvenlig.

Den effektive industrikedel er designet med omfattende måling og tilbagemelding for alle tilstande, f.eks. omdrejningstal for sugetræk, alle motorers strømforbrug, luftspjældsposition, resterende ilt, temperatur. Det er din garanti for en sikker og effektiv drift. Den samlede kedelstyring og meddelelser fra denne visualiseres grafisk via ETAtouchskærmen. Det gør parameterindstillingen og den generelle håndtering af reguleringen mere brugervenlig. Ligegyldig hvor du befinder dig i verden, kan du få adgang til denne visualisering via ETAs kommunikationsplatform på internettet - ETAtouch.
Referenceprojekter

Gennem de seneste mange år har BG Biovarme dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang række forskellige ETA-kedler og -fyr.

Når vi sammensætter en varmeløsning, tager vi altid udgangspunkt i kundens specifikke ønsker og behov. I mange af vores mere specielle varmeløsninger, har vi et tæt samarbejde med ETAs eksperter, således at vi er sikre på, at løsningen er den optimale i den aktuelle situation.

Find inspiration i de ETA varmeløsninger, vi har leveret.
Vi har erfaring med, at ETA Hack VR industrikedlen kan fyre med meget forskellige brændselstyper

Biovarme har stor erfaring med at  installere ETA Hack VR industrikedler på lokationer, hvor det valgte brændsel er de kendte typer som træpiller og flis, men også alternativt brændsel som elefantgræs, pillesmuld og raps-affald kan anvendes med stor succes. Med ETAtouch styringens aktive måling af alle drifttilstande, er det muligt at indstille parametrene for en effektiv forbrænding og opnåelse af laveste emissionsværdi i forhold til den valgte brændselstype.

​​​​​​​
Download materiale om ETA VR Industrikedler 333 - 500 kW


Kontakt os i dag
Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.