Akkumuleringstanke

Akkumuleringstanke til din brændekedel, solvarmeanlæg og varmepumpeNår man opsætter et varmeanlæg er det fornuftigt, og praktisk talt altid nødvendigt, at installere en akkumuleringstank. I akkumuleringstanken opsamles varmen og anvendes til det, der er behov for - både til varmt brugsvand og vand til centralvarmesystemet.Akkumuleringstank til brændekedel

Du får den bedste udnyttelse af din varmeløsning og af brændslet når du tilknytter en akkumuleringstank til din brændekedel. Når du vælger denne løsning, kan brændekedlen fyldes helt op med brænde, der afbrændes med fuld ilt-tilførelse, hvormed alle røggasserne bliver forbrændt optimalt.

​​​​​​​Kedlen kan således køre med de højeste virkningsgrader uden at lukke ned for forbrændingen af frygt for, at kedlen koger over. Den akkumulerede varme betyder, at der som oftes kun skal fyres op én til to gange dagligt.


akkumuleringstank til brændekedler


Akkumuleringstank til solvarmeanlæg

Har du et større solvarmeanlæg, skal du vælge en akkumuleringstank med solspiral i bunden af tanken. Et stort solvarmeanlæg er ofte dimensioneret til både varmt brugsvand og centralvarme. Her er akkumuleringstanken interessant og relevant, da den opsamler varmen, og anvender det der, hvor behovet er størst.

Akkumuleringstank i forbindelse med en varmepumpe

Det er en stor fordel at opsætte en akkumuleringstank i forbindelse med installationen af en varmepumpe, et jordvarmeanlæg eller en luft til vand varmepumpe. Når varmen akkumuleres, skal varmepumpen ikke starte og stoppe for ofte, hvilket vil forbedre pumpens virkningsgrad og levetid.

Hvor stor skal akkumuleringstanken være?

Den optimale størrelse på akkumuleringstanken varierer fra varmeløsning til varmeløsning. Derfor har Biovarme udarbejdet et skema til beregning af, hvilken lagerstørrelse din akkumuleringstank skal have i forhold til dit specifikke forbrug.

Du kan beregne den optimale størrelse på akkumuleringstanken her

Tilbage